Change and History


"First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
- Mahatma Gandhi

Thursday, 13 November 2008

Fwd: REAL PROOF IS ONLY WHAT IS POSSIBLE TO DEDUCE FROM OBJECTIVE FACTS

i have DO  have objective proof.; (the PRECISE MEANING OF THE WORD)
REAL PROOF IS ONLY WHAT IS POSSIBLE TO DEDUCE FROM OBJECTIVE FACTS (so numbers). Monika
---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Monika Stoces <monika.stoces@gmail.com>
Datum: 13 november 2008 17:37
Onderwerp: Koen,
An objective account is one which attempts to capture the nature of the object studied in a way that does not depend on any features of the particular subject who studies it, Objectivity should not be mixed up with scientific consensus: Scientist may agree at one point in time but later discover that this consensus represented a subjective point of view.
 
Koentje
 
Ik kan u "bewijzen" letterlijk, dat er iets ERNSTIGS  niet klopt, en dat ge DRINGEND u moet afvragen of het beeld van de werkelijk heid dat ge (natuurlijk) in hoge mate verwacht juist te zijn, het "objectief gezien" ook is. Het betreft de mensheid als geheel, en de camouflage is "geniaal" en lang voorbereid lijkt het. (Ik hoop op uw scherp redeneervermogen en uw preciese kennis en bewustzijn  ervan.)
 
De zelfmoordcijfers  op middelbare leeftijd  in USA zijn zo onverwacht,in verschillende onderzoeken en zijn een totale verrassing, voor onderzoekers,
February 19, 2008  for officials, it is a surprising and baffling public health mystery, What happened in 1999 that caused the suicide rate to suddenly rise primarily for those in midlife? For health experts, it is like discovering the wreckage of a plane crash without finding the black box that recorded flight data just before the aircraft went down.  
 
 Idem  voor :"Susan P. Baker, an epidemiologist at Johns Hopkins University :21 Oktober 2008
"the U.S. suicide rate has climbed steadily since 1999, driven by an alarming increase among middle-age adults Public Health and an author of the study, said she was baffled by the findings.Baker said she had no idea why the increases among whites were higher"
 
Ik belde haar en  aan de telefoon klonk ze geinteresseerd  in de resultaten die ik heb, ondanks de aliens en mind control die ik verklaarde als mogelijke camouflage van experimenten op mensen verklaarde. Ze vond het de moeite waard en zei dat mijn uitleg niet typisch paranoia klonk maar "objectief" , ze vroeg het geheel op te sturen, ik ben eraan bezig maar ben uitgeput.
Paula CLayton die niet het onderzoek meedeed,maar centrum voor zelfmoordpreventie voorzit,,  wilde dan weer niet  luisteren. en reageerde "bevooroordeeld als de pest na 2 minuten al.(beide artikeltjes beneden in mail)
 
 
Een ondubbelzinnig " bewijs" in de strikte zin van het woord, is iets dat uit uit objectieve data kan worden afgeleid.
Indien de samenhang onmogelijk "toevallig" kan zijn, en door niks anders te verklaren is,  dan volgt daar strikt logisch uit, dat het een gezamelijke oorzaak moet hebben, die niet gekend is.  
Wat logisch juist is, is noodzakelijk ook waar, besef dat heel heel goed
Dit alles is ook  consistent met andere onderzoekeneven verassend voor de onderzoeker als de zelfmoorden boven, en  overlappend in verloop en andere zaken.
 
Plots stijgende ziektes in tegenspraak met evolutie van laatste decennia of eerder genomen maatregelen, (daar heb ik een massa gegegevens over verzameld die ik niet nu heb bijgevoeld wegens "te veel detail" maar ze zijn consistent met de rest.
 , Daarnaast een "vervijfvoudiging" van "paranoia" op een paar jaar,  door een "paranoia specialist, psychiater, ( noemt het zo omdat hij geen verklaring heeft ) resultaten bevestigd door andere onderzoeken,  (artikel beneden),,
Het is heel precies wat onze groep targeted individuals  "organized stalking"  noemen in 80 procent van gevallen en een gevolg van "manipulatie" van mensen om hen heen in combinatie met hun waarneming.
 
Daarbij gaat het in zowat alle  gevallen over voortplanting en vruchtbaarheid,( net als de alienontvoeringen en de satanrituelen en de seksuele stimulatie van onze groep en phas, of sexual genital arousel  sinds 2001 erkend ,) is het gericht tegen zwakke groepen,  wordt het weggehouden van universiteiten en politiek door het met onzin te vermengen of de politici zelf schuldig te verklaren ervoor ! is vooral het heel intelligent gedaan,  decenia bezig, en voorbereid (ook evolutie van waarin het verpakt is,  incluis het "onderwerp", de breuk in 2000.en overinformatie als camouflage, explosie overal van "halfwaarheden"  tot en met academische onderzoeken (denk maar aan herwonnen herinneringen of chronische vermoeidheid of golfoorlog syndroom) De disputen en contraverses leiden de aandacht af van de hoofdzaak: het geheel als geheel; Daarom is er al jaren zoveel "onjuiste" informatie.
 
ER ZOU EEN ROOD ALARM MOETEN GAAN BRANDEN ALS GE STRIKT LOGISCH REDENEERT (het enige juiste natuurlijk in dit geval ) 
Maar mensen redeneneren  niet "strikt  logisch"...gij zou dat moeten weten.beter dan wie ook,
Het is "bewust" met dat "principe" in het achterhoofd gedaan. ,daarom blijf ik proberen en hoop indien ge reageert zoals een "rekenmachine", ge het "noodzakelijk" zou moeten zien.  Het gaat niet alleen om "experimenten", maar om nazi praktijken en soort stille genocide....
Het is even zo geniaal voorbereid, dat niemand, zelfs  zou twijfelen, dat het absoluute zeker , "onzin" is.
Daarom komt niet op bij u op,  dat ik echt het belangrijkste, en tegelijk degutantste nieuws van de geschiedenis probeer over te brengen, Want  ge  "verwacht" of "gelooft"  het niet ,
Toch is correcte logische deductie uit objectieve data, een bewijs , terwijl begrijpelijkerwijs, uw "verwachting" op "waarschijnlijkheid" (inductie dus) berust.
Aub bel mij en probeer extreem logisch te verwerken wat ik zeg, het negeren is een fout, maak die niet
 
Besef dat  het beeld dat een mens van de wereld heeft en in hoge mate ook  verwacht juist te zijn.,, zijn reacties bepaalt,
Daarom moet ge  zelf inzien dat iets niet klopt, voor ge ook maar reageert, , ik besef dat, besef  op uw beurt, dat als ik zeg " sterke en zelfs waterdichte argumenten" te hebben, die een bewijs zijn in de strikte zin van het woord, , dat dat  ook zo is,   Geef mij de kans ze op een rij te zetten, en uzelf de kans om ze te zien.
Bel mij dringend zo gauw ge kunt aub, het is dringend echt en het gaat allesbehalve over mij alleen.
 
Monika
 
Suicide Rates
Susan P. Baker, an epidemiologist at Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health and an author of the study, said she was baffled by the findings. Sociological studies have found that middle age is generally a time of relative security and emotional well-being, she said.
"We really don't know what is causing this," said Dr. Paula Clayton, research director of the American Foundation for Suicide Prevention, who was not involved in the study. "All we have is speculation."
 
Midlife Suicide Rises Puzzling Researchers By PATRICIA COHEN Published: February 19, 2008  http://www.nytimes.com/2008/02/19/us/19suicide.html
. Just why thousands of men and women have crossed the line between enduring life's burdens and surrendering to them is a painful question for their loved ones. But for officials, it is a surprising and baffling public health mystery.A new five-year analysis of the nation's death rates recently released by the federal Centers for Disease Control and Prevention found that the suicide rate among 45-to-54-year-olds increased nearly 20 percent from 1999 to 2004, the latest year studied, far outpacing changes in nearly every other age group. (All figures are adjusted for population.) For women 45 to 54, the rate leapt 31 percent. "That is certainly a break from trends of the past," said Ann Haas, the research director of the American Foundation for Suicide Prevention.By contrast, the suicide rate for 15-to-19-year-olds increased less than 2 percent during that five-year period — and decreased among people 65 and older. The question is why. What happened in 1999 that caused the suicide rate to suddenly rise primarily for those in midlife? For health experts, it is like discovering the wreckage of a plane crash without finding the black box that recorded flight data just before the aircraft went down.  
 

http://www.msnbc.msn.com/id/27678810/wid/11915773?gt1=31037#storyContinued Dennis Combs, an assistant professor of psychology at the University of Texas at Tyler, has been studying paranoia for about a decade. When he first started conducting paranoia studies, mostly in college students, he found that about 5 percent of them had paranoid thoughts. In recent years, that has tripled to about 15 percent, he said

Surveys of several thousand people in Britain, the United States and elsewhere have found that rates of paranoia are slowly rising, although researchers' estimates of how many of us have paranoid thoughts vary widely, from 5 percent to 50 percent.

 
FIRST YEAR TO BE ATTACKED
Before 1980: 2 1.71%
1980: 0  0%
1981: 0  0%
1982: 1  0.85%
1983: 0  0%
1984: 1  0.85%
1985: 1  0.85%
1986: 2  1.71%
1987: 0  0%
1988: 0  0%
1989: 0  0%
1990: 1  0.85%
1991: 1  0.85%
1992: 1  0.85%
1993: 2  1.71%
1994: 2  1.71%
1995: 1  0.85%
1996: 5  4.27%
1997: 3  2.56%
1998: 5  4.27%
1999: 1  0.85%
2000: 3  2.56%
2001: 10 8.55%
2002: 12 10.26%
2003: 5  4.27%
2004: 15 12.82%
2005: 14 11.97%
2006: 12 10.26%
2007: 9  7.69%
2008: 8  6.84%
2009: 0  0%

--
www.fedame.org
www.mindcontrol-victims.eu
Science does not progress via a linear accumulation of new knowledge,  but undergoes periodic revolutions, also called "paradigm shifts" , in which the nature of scientific inquiry within a particular field is abruptly transformed. As anomalous results build up, science reaches a crisis, at which point a new paradigm, which subsumes the old results along with the anomalous results into one framework, is accepted. This is termed revolutionary science.--
http://mcvictimsworld.ning.com/profile/Monika
www.fedame.org
www.mindcontrol-victims.eu
In The Structure of Scientific Revolutions, Kuhn argued that science does not progress via a linear accumulation of new knowledge,  but undergoes periodic revolutions, also called "paradigm shifts" , in which the nature of scientific inquiry within a particular field is abruptly transformed. In general, science is broken up into three distinct stages. Prescience, which lacks
a central paradigm, comes first. This is followed by "normal science", when scientists attempt to enlarge the central paradigm by "puzzle-solving". Thus, the failure of a result to conform to the paradigm is seen not as refuting the paradigm, but as the mistake of the researcher. As anomalous results build up, science reaches a crisis, at which point a new paradigm, which subsumes the old results along with the anomalous results into one framework, is accepted. This is termed revolutionary science.

No comments:

About Me

My photo
Ben in 2005 "overvallen" door mindcontroltechnologie, meer algemeen noem ik het nu Artificiele Intellentie, actief wereldwijd met netwerken hierover, en het in kaart brengen van de problematiek als samenhangend geheel. Hoop dat spoedig dit erstige aandacht (die het verdient) krijgt als zowat het belangrijkste etische vraagstuk voor de mensheid en toekomst.